English Web Site 设为首页 加入收藏
您的位置:中华医学会 >> 首页 >> 最新公告
【字体:打印本页

关于非法网站冒用《中华内科杂志》名义进行征稿的特别提醒

发布时间:2014-10-16 9:34:06 来源:中华医学会杂志社

 

近期我们发现一些网站冒用“中华内科杂志”名义征稿,不正当谋利,已有多位作者上当受骗。为此,我刊特别提醒各位作者,向《中华内科杂志》投稿,一定要登陆中华医学会首页(http://www.cma.org.cn),进入“业务中心”,在“杂志社远程稿件管理系统”中投稿,或通过本刊官方网站(http://www.emedicine.org.cn)进行投稿以免上当。本刊联系电话:010-85158280

 

                                                 中华内科杂志编辑部

2014-10-14

                                                      

 

首页 尾页 第【1】页/共【1】页